Zadzwoń do nas +48 881 951 001

Krajowy System e-Faktur (KSeF) pozwala na wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Od początku 2022 roku jest to rozwiązanie dobrowolne. Od 1 stycznia 2022 można wystawiać faktury ustrukturyzowane w ramach KSeF.

Natomiast obowiązkiem rejestracji faktur ustrukturyzowanych objęci będą wszyscy podatnicy w Polsce od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Rada Unii Europejskiej zgodziła się na wniosek Rzeczypospolitej Polski.

Poniżej treść decyzji wykonawczej Rady Unii Europejskiej z dnia 17 czerwca 2022 r. http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1003&from=PL

W treści dokumentu czytamy:

W piśmie, które wpłynęło do Komisji w dniu 5 sierpnia 2021 r., Polska wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie doty­czące szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218, 226 i 232 dyrektywy 2006/112/WE i wprowadze­nia obowiązkowego fakturowania elektronicznego w odniesieniu do wszystkich transakcji dokonywanych przez podatników, które wymagają wystawienia faktury (zwanego dalej „szczególnym środkiem”). Polska wystąpiła o upo­ważnienie do stosowania szczególnego środka w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.