Zadzwoń do nas +48 881 951 001

E-paragon, to inaczej paragon elektroniczny, czyli potwierdzenie dokonanej transakcji w wersji niematerialnej. Zwykły paragon jest dokumentem wydrukowanym w formie papierowej. E-paragon przekazywany jest klientowi w formie wiadomości tekstowej na nr telefonu komórkowego, adres e-mail lub inna elektroniczną drogą w dopuszczony prawem sposób.

E-paragony zawierają takie same informacje, jakie znajdujemy na papierowym odpowiedniku. Przekazywanie dowodów zakupu drogą elektroniczną jest szczególnie wygodne i atrakcyjne dla młodych ludzi. Dodatkowo, to nowoczesne rozwiązanie ma korzystny walor ekologiczny, ponieważ e-paragon nie wymaga zużycia papieru.

Wystawianie e-paragon jest możliwe na kasach wirtualnych oraz kasach on-line.

Ministerstwo Finansów nie śledzi procesu przesyłania e-paragonu klientowi.

Klienci otrzymują wybór, czy chcą otrzymywać papierowy paragon fiskalny, czy też wolą otrzymywać paragony elektronicznie.

Program webPOS jest przygotowany do wystawiania e-paragonów. W tym celu użytkownik musi korzystać odpowiedniego urządzenia fiskalnego.

Firma Posnet oferuje drukarkę fiskalną Thermal HX, która jest wyposażona w moduł obsługi e-paragonów. W miarę wprowadzania na rynek krajowy kolejnych modeli urządzeń, będą one także obsługiwane przez program webPOS.

Jak wygląda proces obsługi klientów w ten nowoczesny sposób?

 1. Klient dokonuje zakupu, co jest rejestrowane w programie sprzedażowym webPOS.
 2. Jeżeli klient poda informację identyfikującą, taką jak nr telefonu komórkowego, adres
  e-mail lub okaże swoją kartę stałego klienta, to program webPOS ustawi tryb wydruku dowodu sprzedaży na e-paragon i wykona następujące kroki:
  1. zakończy transakcję zakupu,
  1. nawiąże połączenie z serwerem usługi eDokument,
  1. wyeksportuje dokument zakupu do serwera usługi eDokument,
  1. dokona fiskalizacji dokumentu sprzedaży bez wydruku papierowego,
  1. wyśle potwierdzenie fiskalizacji dokumentu na drukarce fiskalnej on-line do serwera usługi eDokument,
  1. odbierze z serwera usługi eDokument potwierdzenie przyjęcia przesłanej informacji o fiskalizacji.
 3. Jeżeli klient nie przekaże informacji identyfikujących (pkt 2), to program webPOS ustawi tryb wydruku dowodu sprzedaży na formę papierową i wykona następujące kroki:
  1. zakończy transakcję zakupu,
  1. dokona fiskalizacji dokumentu sprzedaży z wydrukiem papierowym.
 4. Jeżeli klient poda informację identyfikującą (pkt 2) i poprosi o wydruk papierowy, to program webPOS ustawi tryb wydruku dowodu sprzedaży na formę papierową
  i wykona następujące kroki:
  1. zakończy transakcję zakupu,
  1. dokona fiskalizacji dokumentu sprzedaży z wydrukiem papierowym.

Równolegle, z programem webPOS działa serwer usług eDokument, który jest w stanie ciągłego oczekiwania na zadania i wykonuje następujące kroki:

 1. Jeżeli z serwerem łączy się program webPOS, to:
  1. zapisywana jest informacja w bazie zdarzeń,
  1. importowane są dane dokumentu do fiskalizacji,
  1. zapisywany jest w bazie danych serwera dokument do fiskalizacji i nadawany jest mu identyfikator,
  1. serwer w odpowiedzi odsyła do programu webPOS identyfikator e-paragonu,
  1. serwer oczekuje na przesłanie informacji o fiskalizacji e-paragonu na drukarce fiskalnej, z której korzysta program webPOS,
  1. serwer odsyła potwierdzenie przyjęcia informacji o fiskalizacji e-paragonu,
  1. serwer wysyła e-paragon w formie sms lub e-mail do klienta,
  1. jeżeli klient korzysta z systemu lojalnościowego, to serwer wysyła e-paragon także do niego.

Wyżej opisana procedura obsługi e-paragonów sprawia, że klient wyjdzie ze sklepu z tradycyjnie wydrukowanym dokumentem sprzedaży lub jego przyjazną formą elektroniczną. Dzięki e-paragonowi klient za każdym razem, gdy otrzyma taki dokument, zyska dodatkową chwilę czasu dla siebie oraz zadba o porządek w dokumentach zakupu. Szczególnym, acz wyjątkowym atutem jest pewność i łatwość odnalezienia paragonu np. dla potrzeb reklamacyjnych, co w przypadku wersji papierowej nie należy do najłatwiejszych zadań.