KSeF – Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych podmiotom i instytucjom prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce.

Od października do grudnia 2021 roku Ministerstwo Finansów prowadziło działania pilotażowe z udziałem podatników. Od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono Krajowy System e-Faktur jako rozwiązanie dobrowolne. Od tego dnia możliwe jest wystawienia faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur i będą one funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Po uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej, Ministerstwo Finansów zaplanowało, aby w 2023 roku Krajowy System e-Faktur stał się rozwiązaniem obowiązkowym.

Czytaj dalej