Zadzwoń do nas +48 881 951 001

Krajowy System e-Faktur umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych podmiotom i instytucjom prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce.

Od października do grudnia 2021 roku Ministerstwo Finansów prowadziło działania pilotażowe z udziałem podatników. Od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono Krajowy System e-Faktur jako rozwiązanie dobrowolne. Od tego dnia możliwe jest wystawienia faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur i będą one funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Po uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej, Ministerstwo Finansów zaplanowało, aby w 2023 roku Krajowy System e-Faktur stał się rozwiązaniem obowiązkowym.

Faktura ustrukturyzowana ma format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP. Jest kilka narzędzi do wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Można korzystać z bezpłatnych narzędzi, które są udostępnione przez Ministerstwo Finansów. Można użyć programów komercyjnych. Jednym z nich jest program webPOS.

Do korzystania z KSeF będą zobowiązani:

  • przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT,
  • przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT,
  • podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076)