W dniu 2019.04.30 opublikowano nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019.04.30 poz.816)

Z licznych uregulowań, których większość dotyczy nowego rodzaju urządzeń fiskalnych – kasa on-line, na szczególna uwagę zasługuje istotne uregulowanie w zakresie oznaczania stawek VAT w kasach rejestrujących.

Dotychczasowe uregulowania ograniczały się do przypisania używanych w obrocie stawek VAT do listy 7 używanych przez podmiot oznaczeń literowych.

Ustawodawca w ww. rozporządzeniu w § 6 pkt.1 – Podatnicy, prowadząc ewidencję: w ppkt.5 wprowadził następujący zapis:

przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;
Jednocześnie w § 59 wyznaczył datę ujednolicenia oznaczeń literowych

Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r.dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

Powyższe oznacza, że o ile oznaczenia literowe dla stawek VAT w kasach rejestrujących, których Państwo używacie nie odpowiadają wartościom zawartym w rozporządzeniu, to niezbędna jest interwencja naszego serwisu fiskalnego.

Zadaniem serwisu jest przedefiniowanie stawek VAT w kasach rejestrujących.

Serwisant wprowadzi również odpowiednią adnotację w książce serwisowej oraz

Należy również pamiętać o wprowadzeniu odpowiednich zmian w konfiguracjach programów sprzedażowych POS.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika