Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców poinformował, że Ministerstwo Finansów wycofało się z koncepcji na “paragon przed płatnością”.

Biuro Rzecznika MŚP przekazało ważna wiadomość – dzięki staraniom Adama Abramowicza resort finansów zrezygnował z pomysłu na “paragon przed płatnością”.  Proces  przekazywania paragonu klientowi miał ulec ogromnej zmianie. Paragon miał być wydawany juz przed przyjęciem gotówki od nabywcy towaru lub usługi.

Decyzję o wycofaniu się z tego pomysłu MF ogłosiło na posiedzeniu Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP w dniu 2019.02.21