Coraz częściej chcielibyśmy skorzystać z podpisu elektronicznego. Autoryzacja dokumentu w takiej formie może być wygodnym lub wymaganym rozwiązaniem.

Jak to zrobić wygodnie i szybko?

Wejdź na stronę https://www.gov.pl/

Wybierz pozycję – Podpisz dokument elektronicznie

lub wybierz od razu ten link  https://www.gov.pl/web/uslugi/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Naciśnij przycisk PODPISZ

Wybierz metodę logowania – najczęściej jest to profil zaufany

Najwygodniej założyć profil zaufany przez konto bankowe i jest to najpopularniejsza forma.

Należy wybrać wówczas ikonę odpowiedniego banku i zalogować się jak do konta.

Jeżeli logowanie do konta powiedzie się, to profil zaufany zostanie potwierdzony i wrócimy do  podpisu elektronicznego

Jeżeli plik nie był jeszcze podpisywany, to rozszerzeniem (końcówką) jest np. pdf

Jeżeli plik ma już w sobie podpisy, to po rozszerzeniu (końcówce) z dokumentu pierwotnego np. pdf będzie drugie rozszerzenie (końcówka) xml.

Np. pierwotny dokument – sprawozdanie.pdf

Po podpisaniu podpisem elektronicznym nazwa pliku będzie – sprawozdanie.pdf.xml

Plik pierwotny można otworzyć edytorem, przeglądarką itd.

Plik z podpisem elektronicznym można otworzyć i zapoznać się z zawartością tylko przy pomocy specjalnego programu np. z tego w wersji internetowej w oknie powyżej.

Jeżeli jesteś pierwszą osobą, która podpisuje dokument to wybierz dokument bez podpisu, czyli dokument pierwotny np. z rozszerzeniem pdf.

Jeżeli jesteś kolejną osobą, która ma złożyć podpis na dokumencie wybierz dokument
z ostatnim rozszerzeniem xml.

Proces jest łatwy gdy podpisują dokument 2 strony. Jeżeli jest to kilkuosobowy zarząd, to dokument musi być podpisywany i przekazywany do kolejnej osoby.

Aby podpisać dokument wybieramy przycisk Wybierz dokument z dysku   lub upuszczamy plik w to pole.

Plik jest wówczas importowany.

Ten internetowy program oferuje 3 możliwości:

  • podpisanie dokumentu – również takiego, który podpisał ktoś inny,
  • sprawdzenie, czy inne osoby złożyły prawidłowy podpis,
  • zobaczenie podpisanego dokumentu.

Po udanym pobraniu dokumentu jesteśmy o tym informowani

Jeżeli dokument był wcześniej podpisywany to informacja wygląda następująco:

Na dokumencie można złożyć swój podpis – PODPISZ

Dokument można obejrzeć – ZOBACZ DOKUMENT

Po wybraniu przycisku PODPISZ jesteśmy przenoszeni do serwisu Profil zaufany, gdzie jeżeli dane są prawidłowe wybieramy przycisk PODPISZ PODPISEM ZAUFANYM

System poprosi o ponowną autoryzację – należy nacisnąć przycisk AUTORYZUJ i PODPISZ

Ten etap będzie wymagał dodatkowego potwierdzenia tokenem, SMS, kodem

Po zakończeniu wrócimy do serwisu z informacją o sukcesie.

Używając przycisku POBIERZ   importujemy plik z podpisem!

Gratulacje!